* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Important: Crowdsale will close when hard cap is reached, or on 22 June, 9am GMT+0. The hardcap in the crowdsale round is 2,000,000 USD

FANTOM (Blockchain)

FANTOM là hợp đồng thông minh đầu tiên trên thế giới sử dụng DAG để giải quyết vấn về mở rộng và thời gian xác nhận của công nghệ blockchain hiện tại 

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
16/06
$39,900,000
Của
$39,900,000

Mạng xã hội

MARKET & RETURNS

  $FTM token price
 • 0.0077199047 (0.29%)
24h Volume
$9.421.773
Market Cap
$14.001.272
  Returns since ICO
 • 0.18x
  USD
 • 0.39x
  ETH
 • N/A
  USDATH
 • N/A
  ETHATH
These numbers show how much the token price has changed relative to the initial ICO token price.

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: 15/06/2018 – 16/06/2018

Ticker: FTM

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 FTM = 0.0431 USD (0.00008634 ETH)

Fundraising Goal: 39,400,000 USD

Sold on pre-sale: 37,400,000 USD (~15% BONUS)

Total Tokens: 3,175,000,000

Available for Token Sale: 40%

Whitelist: YES (8 JUN – 12 JUN, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES (PERIOD ISN'T SET)

Сan't participate: AUSTRALIA, CHINA, SOUTH KOREA, USA

Token Issue: JUNE, 29

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

FANTOM Benefits

FANTOM Technology

FANTOM Technology 2

FANTOM Roadmap

FANTOM Foundation Members

FANTOM Advisors

FANTOM Platform Development

FANTOM Partners

FANTOM Investors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất