* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

The Public Round will begin as soon as the VeChain Community Round concludes. There will be no discounts offered during the Public Round. There is no lockup for the public round.

Esprezzo (Blockchain Service)

Nền tảng phát triển web và di động trên blockchain. 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$15,500,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: EZPZ

Token type: OWN WALLET

ICO Token Price: 1 EZPZ = 0.0037 USD (0.00370370 VET)

Fundraising Goal: 15,500,000 USD

Total Tokens: 5,000,000,000

Available for Token Sale: 30%

Accepts: VET

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Esprezzo Introducing

Esprezzo CampusTap

Esprezzo Team

Esprezzo Advisors

Esprezzo Partners and Legal Advisor

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $19,137,152 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất