* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Bounty: Airdrop with payment for net testing
Private Sale Start Date: 22 June, 2018, 00:01 (HKT)
Private Sale End Date: 31 August, 2018 23:59 (HKT)

Enecuum (Blockchain)

Enecuum là một nền tảng phi tập trung tiên tiến kết hợp công nghệ blockchain vào quá trình kinh doanh.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
31/12
$5,967,552
Của
$23,870,246

Mạng xã hội

MARKET & RETURNS

  $ENQ token price
 • 0.0137246351 (-1.03%)
24h Volume
$50.095
Market Cap
$614.032
  Returns since ICO
 • pending
  USD
 • pending
  ETH
 • N/A
  USDATH
 • N/A
  ETHATH
These numbers show how much the token price has changed relative to the initial ICO token price.

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

MEDIUM

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 21/06/2018 – 31/12/2018

TICKER: ENQ 

TOKEN TYPE: ERC20

ICO TOKEN PRICE:

 • Phase 1: 22/06/2018 - 31/10/2018: 0.04 USD

 • Phase 2:  1/11/2018 - 31/11/2018: 0.05 USD

 • Phase 3:  1/12/ 2018 - 31/12/ 2018: 0.06 USD

FUNDRAISING GOAL: 23,870,246 USD

SOFT CAP: 5,967,552 USD

TOTAL TOKENS: 4.324.320.000 ENQ

AVAILABLE FOR TOKEN SALE: 13.8%

WHITELIST: YES (1 MAY – 15 MAY, JOIN )

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC): YES (22 JUNE - 31 OCT)

PRIVATE SALE: Start: 22th June, 2018, 00:01(HKT)-  End Date: 31 October, 2018 23:59 (HKT)

TOKEN ISSUE: UNSOLD TOKENS WILL BE MOVED TO RESERVE 

CAN'T PARTICIPATE: USA, CHINA, AFGHANISTAN, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, NORTH KOREA, ERITREA, ETHIOPIA, GUINEA-BISSAU, IRAN, IRAQ, LEBANON, LIBYA, MALI, SERBIA, SOMALIA, SOUTH SUDAN, SRI LANKA, SUDAN, SYRIA, TRINIDAD AND TOBAGO, TUNISIA, VANUATU, YEMEN

ACCEPTS: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Enecuum How It Works

Enecuum Trinity Consensus

Enecuum Phone Mining

Enecuum ENQ AI

Enecuum Emission Model

Enecuum Mission

Enecuum Roadmap

Enecuum Team and Advisors 1

Enecuum Team and Advisors 2

Enecuum Partners

Enecuum Ecosystem and Business Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất