* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Emotiq is now Stegos.

Emotiq (Blockchain)

Emotiq là một blockchain thế hệ tiếp theo với khả năng mở rộng và riêng tư mạnh mẽ, kết hợp nghiên cứu mới nhất trong công nghệ sổ cái phi tập trung với cách tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên sáng tạo cho các hợp đồng thông minh.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$17,800,000
Của
$39,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

HIGH

Tỷ lệ Roi

MEDIUM

Kỳ Hạn

LONG

Điểm số của Icogens

NORMAL

Thời gian mở bán: 15/06/2018 – Ngày: Chưa rõ

Ticker: EMTQ

Token type: Native Token

ICO Token Price: 

      Seed: 1 EMTQ = 0.00133 USD

      Round 1: 1 EMTQ = 0.07 USD

      Round 2: 1 EMTQ = 0.1 USD

      Round 3: 1 EMTQ = 0.1286 USD

      Round 4: 1 EMTQ = 0.1524 USD

Fundraising Goal: 39,000,000 USD

Sold on Pre-sale: 11,800,000 USD

Total Tokens: 1,000,000,000

Available for Token Sale: 51.25%

Min/Max Personal Cap: 100,000 USD / TBA

Token Issue: WITHIN 30-60 DAYS AFTER CONCLUDING THE PUBLIC TGE.

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Emotiq Platform

Emotiq Next Generation Blockchain

Emotiq Roadmap

Emotiq Partners

Emotiq Team

Emotiq TGE

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất