* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Elrond Network (Blockchain)

Nền tảng blockchain với số lượng giao dịch lớn đầu tiên trên thế giới thực hiện Sharding thích nghi và cơ chế Bằng chứng cổ phần ((PoS) bảo mật 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token type: ERC20

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Elrond Network Sharding

Elrond Network Advantages

Elrond Network Advantages 2

Elrond Network Advantages 3

Elrond Network Advantages 4

Elrond Network Advisors

Advisors

Roadmap

Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất