* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Dora (Blockchain)

Dora Network là một blockchain công cộng hiệu suất cao dành riêng cho việc thực hiện các dApps. Mạng Dora cải thiện hiệu suất từ ba khía cạnh: Mở rộng theo chiều dọc, Mở rộng theo chiều ngang và sự đồng thuận của DVBC.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token Type: ERC20

Ticker: DNT

Total Token: 1,000,000,000 DNT

Token for Sale: 40%

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Dora Features

Dora Team

Dora Roadmap

Dora Advisors

Dora Advisors 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất