* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

DataXchain (Data Service)

DataXchain là “Dịch vụ thương mại dữ liệu phân cấp dựa trên công nghệ blockchain”. DataXchain cung cấp dịch vụ phù hợp giữa Chủ sở hữu dữ liệu và Người dùng dữ liệu với "Động cơ kết hợp thông minh (IME)" duy nhất của chúng tôi. 

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
09/12
Chưa rõ
Của
$31,126,693

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 29/10/2018 – 09/12/2018

Ticker: DXCT

Token Type: ERC-20

Token price at Round 1(Pre-Sale): 1DXCT = 0.0003 ETH

ICO token price at Round 1-6: Market Price

Fundraising Goal: 135,000 ETH

Total supply:1,000,000,000

Available for token sale: 73%

KYC (Know Your Customer): YES (Period is not set)

Min/Max personal cap: 0.5 ETH/850 ETH

Can't participate: USA, China

Accepts: BTC, ETH, USD, EUR

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

DataXchain Description

DataXchain Features

DataXchain Token Distribution

DataXchain Budget Chart

DataXchain Roadmap

DataXchain Team

DataXchain Advisors

DataXchain Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Data Service»

Gravity

Data Computing
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Layer Protocol

Data Service
Chưa rõ / $15,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Dataeum

Data
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Picolo

Data Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất