* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Dataeum (Data)

Dataeum là một blockchain dựa trên nền tảng, sử dụng nguồn lực đám đông để thu thập chính xác 100% thông tin của bất cứ dữ liệu nào (cửa hàng, tram xăng, tín hiệu giao thông) trên toàn thế giới. Sử dùng nguồn dữ liệu đám đông cho phép bạn dễ dàng thu thập và sử dụng dữ liệu toàn cầu từ mọi nơi trên thế giới.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: 04/03/2018 – Ngày: Chưa rõ

Ticker: XDT

Token Type: ERC20

Total Supply: 1,000,000,000 XDT

Tokens for sale: 500,000,000 XDT

Hard cap: 35,000 ETH

Token Price: 1 ETH = 12000 XDT

Accepted currencies: ETH/BTC/FIAT

Minimum Distribution: 0.2 ETH/ 0.01 BTC / 100 USD

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Dataeum Use Cases

Dataeum Use Cases 2

Dataeum Use Cases 3

Dataeum Use Cases 4

Dataeum Technology

Dataeum Partners

Dataeum Token Distribution

Dataeum Roadmap

Dataeum Team

Dataeum Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Data Service»

Crypto Profile

Platform
Chưa rõ / $30,463,808 
NOT RATE
Đã kết thúc: 28/01

IceChain

Blockchain Platform
$4,099,040 / $6,860,323 
NOT RATE
Đã kết thúc: 21/11

WeGen

Platform
Chưa rõ / $30,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 08/12

GMB Platform

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất