* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Cypherium (Blockchain)

Một nền tảng hợp đồng thông minh có thể mở rộng và không cần cho phép. 
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
11/01
$25,000,000
Của
$25,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

HIGH

Kỳ Hạn

LONG

Điểm số của Icogens

HIGH

Thời gian mở bán: 11/01/2018 – 11/01/2018

Ticker: CYPHER

Token type: ERC20

Fundraising Goal: 25,000,000 USD

Total Tokens: 200,000,000

Available for Token Sale: 16.5%

Know Your Customer (KYC): YES

Сan't participate: USA, CHINA

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Cypherium issuing mechanism

Cypherium Advisors

Cypherium Team 1

Cypherium Team 2

Cypherium Team 3

Cypherium Team 4

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất