* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

Pre-Sale closes Oct 26, 2018 at 11pm UTC (6pm EST / 3pm PST)

Cryptyk (Cloud Storage)

Lưu trữ đám mây phân quyền với tính năng bảo mật blockchain

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
19/01
$11,572,385
Của
$25,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

HIGH

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: 12/12/2018 – 19/01/2019

Ticker: CTK

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 CTK = 0.125 USD

Fundraising Goal: 25,000,000 USD

Total Tokens: 750,000,000

Available for Token Sale: 33,3%

Whitelist: YES ( JOIN )

KYC (Know Your Customer): YES

Min/Max Personal Cap: 250 USD / TBA

Can't Participate: US, Canada, China, Brazil

Token Issue: No later than 30th April 2018

Accepts: ETH, BTC, USD

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Cryptyk Technology

Cryptyk Token sale

Cryptyk Roadmap

Cryptyk Team

Cryptyk Advisors & Investors

Cryptyk Advisors & Investors 2

Cryptyk Partners

Cryptyk Token Schedule

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Cloud Storage»

BonusCloud

Cloud Storage
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE

Universal Labs

Cloud Storage
$19,069,600 / $19,100,000 
NEUTRAL
Đã kết thúc: 07/07

Iagon

Cloud Storage
$1,473,593 / $11,450,000 
NEUTRAL
Đã kết thúc: 05/10

Holo

Cloud Storage
$20,400,000 / $20,400,000 
HIGH
Đã kết thúc: 28/04
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất