* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Crypto Profile (Platform)

CryptoProfile (CP) has initiated a transformative idea that will revolutionize cryptocurrency airdrops and prove highly beneficial for those holding CP tokens.

Thời gian mở bán
Đã kết thúc
28/01
Chưa rõ
Của
$30,463,808

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

Tỷ lệ rủi ro

Tỷ lệ Roi

Kỳ Hạn

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 01/01/2019 – 28/01/2019

Ticker: CP

Token type: ERC20

Token price:

-Pre-sale: 1 CP = 0.05 USD

-ICO: 1 CP = 0.1 USD

Soft cap: 1,162,556 USD
Hard cap: 30,463,808 USD
Total token supply: 753,471,015 CP
Available for sale: 78.5 %

Whitelist: Yes

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Market Issues

Roadmap

Roadmap2

Token Allocation

Use Fund

Partners

Clients

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Platform»

IceChain

Blockchain Platform
$4,099,040 / $6,860,323 
NOT RATE
Đã kết thúc: 21/11

WeGen

Platform
Chưa rõ / $30,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 08/12

GMB Platform

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Alacris

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất