* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

CloudMoolah (Gaming)

Cừa hàng bán lẻ trò chơi trên thiết bị di động dành cho khu vực Đông Nam Á, bằng một trang Kickstarter vốn có dành cho các nhà phát triển game và thị trường mặt hàng ảo.
Thời gian mở bán
Đã kết thúc
30/04
$12,300,000
Của
$15,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

NORMAL

Tỷ lệ Roi

NEUTRAL INTEREST

Kỳ Hạn

SHORT

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: 30/03/2018 – 30/04/2018

Ticker: MOO

Token type: ERC20

ICO Token Price: 1 MOO = 0.30 USD

Fundraising Goal: 15,000,000 USD

Sold on pre-sale: 8,100,000 USD

Total Tokens: 150,000,000

Available for Token Sale: 46.1%

Whitelist: YES (PERIOD ISN'T SET, JOIN )

Know Your Customer (KYC): YES

Сan't participate: CHINA, USA

Min/Max Personal Cap: 0.2 ETH / 20 ETH

Token Issue: WITHIN 24 HOURS FROM THE END OF THE PUBLIC TOKEN SALE

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Lite Paper 

Bounty program  (Sharing)

Ảnh chụp màn hình

CloudMoolah Advantages

CloudMoolah Store ecosystem

CloudMoolah Token allocation

null

CloudMoolah Roadmap

CloudMoolah Team

CloudMoolah Advisors

CloudMoolah Partners 1

CloudMoolah Partners 2

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Gaming»

The Abyss

Gaming
$15,362,418 / $18,000,000 
NEUTRAL
Đã kết thúc: 16/05

World Wi-Fi

Gaming
$25,000,000 / $25,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 18/05
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất