* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Celes Chain (Blockchain)

Celes Chain là một chuỗi công khai dành cho việc phát triển và vận hành DApps (Các ứng dụng phi tập trung).

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$6,506,900
Của
$15,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

HIGH

Tỷ lệ rủi ro

MEDIUM

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NEUTRAL

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: CCHN
Token Type: ERC20

Token Price: 0.1 USD

Hardcap: 35,000 ETH

Softcap: 25,000 ETH

Total tokens: 2,100,000,000

Available for Token Sale: 20%

Whitelist: YES

Know Your Customer (KYC): YES

Can't participate: No countries

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

- Messenger

- E-mail:info@celeschain.io

- WeChat:CCHAIN

Ảnh chụp màn hình

Celes Chain Description

Celes Chain DPoW

Celes Chain Features

Celes Chain Investors

Celes Chain Outstanding Application Example

Celes Chain Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất