* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Celer Network (Blockchain Service)

Celer Network là một cấu trúc giúp blockchain có thể đạt được khả năng mở rộng như Internet qua công nghệ mở rộng off-chain. Nó có thể mở rộng đến hàng tỷ giao dịch trên giây, giải phóng hoàn toàn năng lượng của blockchain và ứng dụng phân quyền. 

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

MEDIUM

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

MEDIUM

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: CELR

Token type: ERC20

Total Tokens: 10,000,000,000

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Celer Network Benefits

Celer Network is

Advisors

Powered By

Roadmap

Strategic Partners

Team

Technical Partners

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $19,137,152 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

AgateChain

Blockchain Service
$2,100,000 / $24,206,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất