* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Auxledger (Blockchain)

Auxledger là cơ sở hạ tầng Blockchain thế hệ tiếp theo được xây dựng với một tầm nhìn để giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng, khả năng tương tác và tính linh hoạt mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong khi đưa Blockchain đi theo xu thế.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$100,000,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

LOW

Tỷ lệ rủi ro

LOW

Tỷ lệ Roi

LOW

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

LOW

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: XAL

Token type: ERC20

Token price: 2.5 USD

Fundraising Goal: 100,000,000 USD

Total tokens: 100,000,000

Available for token sale: 60%

Whitelist: YES (Period isn't set, JOIN)

KYC (Know Your Customer): YES 

Accepts: USD, USDT, ETH, BTC, XRP, LTC

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Auxledger infrastructure highlights 1

Auxledger infrastructure highlights 2

Auxledger infrastructure highlights 3

Auxledger infrastructure highlights 4

Auxledger infrastructure highlights 5

Auxledger infrastructure highlights 6

Auxledger market adoption

Auxledger roadmap

Auxledger Team

Auxledger Product Team 1

Auxledger Product Team 2

Auxledger Product Team 3

Auxledger Product Team 4

Auxledger Strategy Team

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất