* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Atlas (Blockchain)

Atlas sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng dựa trên hợp đồng thông minh kết nối tất cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trong ngành du lịch trên hệ sinh thái du lịch phi tập trung khuyến khích việc tạo nội dung, giao dịch và chia sẻ dữ liệu người dùng dựa trên thỏa thuận.
Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
$10,375,564

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: ATLS 

Token type: ERC20 

ICO Token Price: 1 ATLS= 0,0001 ETH 

Fundraising Goal: 45,000 ETH 

Available for Token Sale: 35%

Сan't participate: China (mainland), US, and Singapore, and are subject to strict AML and KYC procedures

Accepts: ETH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Atlas description

Atlas Website

Atlas Token distribution

Atlas Partner 1

Atlas Partner 2

Atlas Partner 3

Atlas Roadmap

Atlas Coreteam

Atlas Advisors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain»

VANTA

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Gallactic

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Đã kết thúc: 30/01

Jingtum International

Blockchain
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Sidera

Blockchain
$3,477,600 / $15,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 15/10
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất