* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Alacris (Platform)

Alacris là một hệ thống điều hành 2 lớp dành cho blockchain. Alacris cung cấp một khả năng mở rộng không giới hạn, hợp thức hóa bảo mật, tự động phát hiện gian lận và tự động hồi phục cũng như là cầu nối đến các giao thức 1 lớp

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
Chưa rõ
Của
Chưa rõ

Mạng xã hội

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Token Type: OWN WALLET

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Alacris Benefits

Alacris Team

Alacris Advisors

Alacris Partners & Investors

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Platform»

Crypto Profile

Platform
Chưa rõ / $30,463,808 
NOT RATE
Đã kết thúc: 28/01

IceChain

Blockchain Platform
$4,099,040 / $6,860,323 
NOT RATE
Đã kết thúc: 21/11

WeGen

Platform
Chưa rõ / $30,000,000 
NOT RATE
Đã kết thúc: 08/12

GMB Platform

Platform
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất