* TUYÊN BỐ: TẤT CẢ thông tin là ý kiến chủ quan của chúng tôi và chỉ cho mục đích thông tin. Thông tin ICOgens cung cấp không phải là tư vấn đầu tư (xem thêm)

Quan trọng:

PRE-ICO FINISHED!

AgateChain (Blockchain Service)

Agate là nền tảng blockchain phi tập trung toàn diện nhất trên thế giới để thanh toán ngay lập tức mà không có rủi ro biến động đối với việc chấp nhận tiền mã hóa cơ bản.

Thời gian mở bán
Ngày
Chưa rõ
$2,100,000
Của
$24,206,000

Mạng xã hội

Đánh giá của chúng tôi

Độ Hype

NOT RATE

Tỷ lệ rủi ro

NOT RATE

Tỷ lệ Roi

NOT RATE

Kỳ Hạn

NOT RATE

Điểm số của Icogens

NOT RATE

Thời gian mở bán: Ngày: Chưa rõ – Ngày: Chưa rõ

Ticker: AGT

Token Type: ERC-20

ICO token price: 1 AGT = 0.076 USD

Fundraising goal: 24,206,000 USD

Softcap: 2,000,000 USD

Total supply: 490,000,000

Available for token sale: 65%

Unsold tokens: Burn by smart contract

Min/max personal cap: 60 USD / 60,000 USD

Accepts: BTC, ETH, BCH, LTC, DASH

LIÊN KẾT BỔ SUNG

Ảnh chụp màn hình

Agate Problems and Solutions

Agate Roadmap

Agate Token Sale 1

Agate Token Sale 2

Agate Advisors

Agate Team 1

Agate Team 2

Agate Related Institutions

Chia sẻ chiến dịch trong

      

Những dự án khác «Blockchain Service»

RIF OS

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

BitCEO

Blockchain Service
$1,000,000 / $14,763,307 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Lition

Blockchain Service
Chưa rõ / $25,000,000 
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ

Vee

Blockchain Service
Chưa rõ /  Chưa rõ
NOT RATE
Ngày: Chưa rõ
Join telegram
ICOGENS - Chọn ICO tốt nhất